مددیار - سیستم مدیریت مراکز نگهداری از کودک و سالمند

مددیار - سیستم مدیریت مراکز نگهداری از کودک و سالمند

مراکز نگهداری از کودک و سالمند به مراکز گفته میشود که جهت نگهداری از بیماران ، کدکان و سالمندان خدمات نگهداری و مراقبت در منزل و یا بیمارستان انجام میدهند. با توجه به گسترده بودن و وسیع بودن حجم خدمات قابل ارایه و شرایط متفاوت ارایه خدمات و شرایط درخواستی شرکت آریانا در راستای ارایه سیستمی یکپارجه جهت مدیریت این مراکز اقدام به ارایه محصولی با عنوان مددیار نموده است که از جمله مزایا و امکانات آن می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1) مدیریت اطلاعات پایه
2) مدیریت اطلاعات
• کارفرمایان
• بیماران
• سفارشات روزانه
• قراردادها
• قراردادهای رو به اتمام
• جابجایی مددکار
• پرونده بیماران
• معرفینامه مددکار
• اعزام به بیمارستان
• اعزام آمبولانس
• فروش و اجازه تجهیزات
• اطلاعات کارمندان
• اطلاعات مددکاران
• هزینه
3) خدمات نرم افزار
• نمایش وضعیت مرکز در یک نگاه ( با نمایش سود و زیان و نمودارها )
• دفترچه تلفن هوشمند
• مدیریت کاربران و دسترسی ها
• تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی
• ثبت تصاویر تمامی افراد در بانک اطلاعاتی
• تنظیمات برنامه در محیط شبکه
• تنظیم مفاد قرارداد
• راهنمای نرم افزار
• راهنمای سریع فرم ها
• ارایه بیش از 100 گزارش کاربردی

مشاهده محصول
دانلود کاتالوگ