سیستم کنترل و مدیریت اطلاعات تولید

سیستم کنترل و مدیریت اطلاعات تولید - PICS

با توجه به نیاز روز افزون مدیران به داشتن سیستم هایی یکپارچه جهت کنترل و مدیریت فرآیندهای تولید در کارخانه ها و نیاز بیشتر به در اختیار داشتن پنل ها و گزارش های مدیریتی جهت مدیریت هر چه بهتر فرآیند تولید ، شرکت آریانا با بهره گیری از دانش مهندسین IT و همچنین مهندسان فعال در صنعت تولید اقدام به طراحی و ساخت نرم افزار کنترل و مدیریت اطلاعات تولید ( P.I.C.S ) نموده است. از جمله فرآیندهایی که می توان با این نرم افزار کنترل و مدیریت نمود می توان به موارد زیر اشاره کرد :
مدیریت اطلاعات
مدیریت فرآیندهای تولید
مدیریت انبار
گزارش گیری
تنظیمات سیستم
خدمات مدیریتی

مشاهده محصول
دانلود کاتالوگ