سیستم تلفن گویا و پاسخگوی اتوماتیک

سیستم تلفن گویا و پاسخگوی اتوماتیک

سیستم تلفن گویا و پاسخ گویی اتوماتیک یکی از سامانه های تعاملی با مشتریان در جهت دریافت نظرات آنها و هچنین ارتباط بهتر و بیشتر با مشتریان می باشد. لازم به ذکر است این سیستم با پخش پیام هایی برای فرد شماره گیرنده او را در استفاده از سیستم راهنمایی کرده و با دریافت شماره هایی که کاربر وارد می نمایید یک سر اطلاعات و خدمات را در اختیار مشتری قرار میدهد .
از جمله محصولات ما در شیرپوینت می توان به مارد زیر اشاره کرد :
1) ارتباط با کارت های تلفنی آنالوگ و دیجیتال دو یا چند خطه
2) پخش پیام های ذخیره شده
3) دریافت فرامین با وارد کردن کد و شماره
4) ارسال و دریافت فکس
5) و ...

مشاهده محصول
دانلود کاتالوگ